Công ty Cổ Phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành
Hướng dẫn đọc chỉ số đồng hồ nước
Công ty Cổ Phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành
Trên mặt đồng hồ nước có 2 bộ phận gồm hộp số và đồng hồ kim.

       1. Hộp số (chạy bàng con lăn) gồm 4 số đen và 2 số đỏ trong đó:
  • 4 số đen chỉ số mét khối theo thứ tự từ trái sang phải là: hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
  • 2 số đỏ chỉ số lít theo thứ tự từ trái sang phải là hàng trăm, hàng chục (Ví dụ trên đồng hồ thể hiện 009759 đọc là : 97 m3 590 lít)
2. Bộ phận vòng số (chạy bằng kim) :
  • Kim đỏ đầu tiên (phía dưới) chỉ hàng đơn vị: khi kim quay một vòng là 01 lít.
  • Kim đỏ thứ hai (phía trên) chỉ hàng chục: khi kim quay một vòng là 10 lít.
Lưu ý: khi nhân viên ghi chỉ số đồng hồ hàng tháng chỉ ghi số m3 (số đen) chứ không ghi (số đỏ)

 
Đồng hồ hiệu Itrón 15 mm đang sử dụng phổ biến hiện nay.
 
Default information