Công ty Cổ Phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành
pin_dropThông báo
Thông báo vv sửa chữa và di dời đường ống Upvc 250 Thông báo vv sửa chữa và di dời đường ống Upvc 250
TB nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước NMN An Hóa TB nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước NMN An Hóa
TB cải tạo, nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước NMN An Hóa TB cải tạo, nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước NMN An Hóa
TB sửa chữa và di dời ống phi Upvc 250 TB sửa chữa và di dời ống phi Upvc 250
TB xúc rửa đướng ống trên mạng lưới (ngày 15.3.2024) TB xúc rửa đướng ống trên mạng lưới (ngày 15.3.2024)
Thông báo vv mất trộm ĐH nước trên địa bàn các Xã, Thị trấn thuộc khu vực quản lý của Công ty Thông báo vv mất trộm ĐH nước trên địa bàn các Xã, Thị trấn thuộc khu vực quản lý của Công ty
Thông báo vv đấu nối cải thiện áp lực đường ống cấp nước tại NMN An Phước Thông báo vv đấu nối cải thiện áp lực đường ống cấp nước tại NMN An Phước
Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 15.12.2023) Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 15.12.2023)
Thông báo vv trữ nước trong mùa hạn mặn Thông báo vv trữ nước trong mùa hạn mặn
Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 08.12.2023) Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 08.12.2023)
TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 17.11.2023) TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 17.11.2023)
TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 09.11.2023) TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 09.11.2023)
TB Tài khoản Zalo Official Account - CHAUTHANHWACO TB Tài khoản Zalo Official Account - CHAUTHANHWACO
TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 28.10.2023) TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 28.10.2023)
TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 20.10.2023) TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 20.10.2023)
TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 13.10.2023) TB về việc xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 13.10.2023)
Default information