Công ty Cổ Phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành
pin_dropTin tứcarrow_rightThông báo
calendar_month12/01/2024 - 12:51:20
visibility184

Thông báo vv mất trộm ĐH nước trên địa bàn các Xã, Thị trấn thuộc khu vực quản lý của Công ty

Thông báo vv mất trộm ĐH nước trên địa bàn các Xã, Thị trấn thuộc khu vực quản lý của Công ty
Thông báo vv mất trộm ĐH nước trên địa bàn các Xã, Thị trấn thuộc khu vực quản lý của Công ty
Tin cùng chuyên mục
Thông báo vv sửa chữa và di dời đường ống Upvc 250

Thông báo vv sửa chữa và di dời đường ống Upvc 250

TB nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước NMN An Hóa

TB nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước NMN An Hóa

TB cải tạo, nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước NMN An Hóa

TB cải tạo, nâng cấp hệ thống đường ống cấp nước NMN An Hóa

TB sửa chữa và di dời ống phi Upvc 250

TB sửa chữa và di dời ống phi Upvc 250

TB xúc rửa đướng ống trên mạng lưới (ngày 15.3.2024)

TB xúc rửa đướng ống trên mạng lưới (ngày 15.3.2024)

Thông báo vv mất trộm ĐH nước trên địa bàn các Xã, Thị trấn thuộc khu vực quản lý của Công ty

Thông báo vv mất trộm ĐH nước trên địa bàn các Xã, Thị trấn thuộc khu vực quản lý của Công ty

Thông báo vv đấu nối cải thiện áp lực đường ống cấp nước tại NMN An Phước

Thông báo vv đấu nối cải thiện áp lực đường ống cấp nước tại NMN An Phước

Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 15.12.2023)

Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 15.12.2023)

Thông báo vv trữ nước trong mùa hạn mặn

Thông báo vv trữ nước trong mùa hạn mặn

Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 08.12.2023)

Thông báo vv xúc rửa đường ống trên mạng lưới (ngày 08.12.2023)

Default information