Công ty Cổ Phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành
pin_dropTin tứcarrow_rightThông báo
calendar_month03/07/2023 - 15:33:37
visibility1006

Thông báo về việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt từ ngày 01/7/2023

Thông báo về việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt từ ngày 01/7/2023
Thông báo về việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt từ ngày 01/7/2023
Default information