Công ty Cổ Phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành
pin_dropQuan hệ Cổ đôngarrow_rightĐại hội đồng cổ đông
calendar_month05/04/2024 - 15:24:11
visibility171

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Tin cùng chuyên mục
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023; thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2023-2028

Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023; thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2023-2028

Lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023 và thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh quỹ lương, thù lao HĐQT năm 2023 và thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Lý lịch trích ngang (HĐQT, BKS)

Lý lịch trích ngang (HĐQT, BKS)

Default information